mendian

Zalantzak eta Galderak

Hizkuntz eredua: Zikloa  D ereduan (ikasgai guztiak euskeraz) ematen da.

Zikloaren iraupena: Ikasketa hauek 2 urteko iraupena dute:  Lehenengo ikasturtean klaseak (Irailetik ekaina arte, 8:30etatik 15:00etara), eta bigarrenean 440 lanordu bete behar dira praktiketan kontzertatutako lantokietan (Urritik maiatzara).

Egoitza:  Ikastetxeak ez dauka inolako egoitzarik.

Garraioa: Ikastetxeak antolatuta daukan eskola garraioa instututuak eragina duen zonaldera egokitzen da soilik (Baztan-Malerreka, Sunbillaraino). Iruñetik ez dago antolaturiko eskola garraiorik eta Iruñetik datorren autobusaren ordutegiak ez dute ikastetxearenarekin  kointziditzen. Ikasleek, taxi bat  kontratatu edo zonaldean pisu bat konpartitzen dute.

ieslekar@educacion.navarra.es tlfno: 848 431 650